Općina Josipdol

grb140x180

Službenik za informiranje

Ivanka Turkalj – službenik za informiranje
Kontakt:
047/581-298
e-mail: pristup-informacijama@josipdol.hr

 

Odluka o imenovanju službenika za informiranje.pdf

Napomena

Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva nadležnom tijelu javne vlasti.

Ako je zahtjev podnesen usmeno ili putem telefona, sastavit će se službena bilješka, a ako je podnesen putem elektroničke komunikacije, smatrat će se da je podnesen pisani zahtjev.

 

Žalbeni postupak: