Općina Josipdol

grb140x180

Prijavljivanje nepropisno odbačenog otpada

Sukladno odredbi članka 36. stavak 2. točka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” 94/2013) Općina Josipdol obvezna je uspostaviti sustav zaprimanja obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu.

Komunalni nered, odnosno kršenje odredbi Odluka o komunalnom redu, Odluka o nerazvrstanim cestamaOdluka o načinu držanja te uvijetima i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te Odluke o načinu pružanja javne usluge priklupljanja mješanog i biorazgradivog otpada u Općine Josipdol možete prijaviti:

Komunalnom redaru putem telefona 098/318 854 i na e-mail: komunalni.redar@josipdol.hr ili opcina@josipdol.hr

ODLUKA o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada.pdf

Obrazac prijave nepropisno odbačenog otpada.doc