Općina Josipdol

grb140x180

Povijesno naselje Oštarije

Povijesni razvoj Oštarija

   – Neolit 6000-3500 p.k.,Čakovac Oštarijski,

   – bakreno doba 3500-2000.p.k., Čakovac Oštarijski Lasinjska kultura,najjužnije nalazište,

   – dvojna gradina Velike i Male Viničice – antički i grčki povijesničar Apijan piše o japodskom naselju. Željezno doba (tumuli)

     Čakovac Oštarijski, Šušnjevo selo,

   – antika – osvojenje  (s dvojnom gradinom Velika i Mala Viničica opisuje antički metulum pisci Strobon, Apijon i Don Kosije

     (2.st.p.k.) u svezi rimskog osvajanja japodskog naselja,

   – Rimljani – administrativne kontrole, gradnja mreže putova (Viničica, Šušnjevo selo, Čakovac Oštarijski,

   – Rinsko naselje (3.st.p.k. te putna postaja rimskih legija u blizini Metuluma (Munjava) pronađen žrtvenik Jupi…….

     a postavio ga centurion Aurelije Maksim,

   – srednji vijek, feudalni pod+sjed pod vlašću Frankopana,

   – 1451. Stjepan Frankopan planira gradnju novog upravnog i biskupijskog središta na području naselja Oštarije – započinje

     gradnja najvećeg srednjovijekovnog svetišta – crkve Sv. Marije,

   – 1486. Modruški urbar Bernardina Frankopana spominje naselja Novaci (Munjava), Dani (selo između Otoka i Oštarija), Otočac

     (Otok) kao feudalni posjed,

   – 15.st. Oštarije dobilo ime po krčmi  na putnim postajama na karavanskom putu,

   – 1521. Turci opljačkali i opustošili Oštarije – stradali crkva i mjesto,

   – 1593 – 1699. postupno se obnavlja naseljenost u Modruško – Ogulinskoj udolini – stanovništvom iz gorskog Kotara, Primorja,

      Bele Krajine, i Vlasi – naselja su raštrkana, a veće naselje su Oštarije,

   – 18.st. 19.st. u vojno krajiškom ustrojstvu u Oštarijama je smještena satnija pod Ogulinskom pukovnijom,

   – 1773. trivijalna škola u Oštarijama,

   – 19.st. francuska vladavina – gradnja kamenog mosta preko rijeke Mrežnice

   – 19 – 20.st. Oštarije potpadaju pod kotar Ogulin. Ekonomska kriza uvjetuje iseljavanje stanovništva u Ameriku, raspadanje

     zadruga. važno križište željezničkih pruga prema Rijeci i Splitu.