Općina Josipdol

grb140x180

Povijesno naselje Modruški Sabljaci

Povijesno naselje Modruški Sabljaci (dio naselja)

Starost naselja

    – na katastarskim kartama do 1870. i 1870. godine naselje nije ucrtano , pa se datacija o formiranju naselja pretpostavlja na prvu

      polovinu 20.st., od čega je ostalo samo dvije okućnice, dok su ostale građene nakon 2. svjetskog rata, a nešto i u novije vrijeme.

 Povijesne funkcije

   – stanovanje povezano sa stočarstvom i poljoprivredom.

 Položaj i okolina

   – izdvojeno naselje uz glavnu komunikaciju oko koje se uz razgranatu mrežu lokalnih putova smjestilo nekoliko manjih

      skupina okućnica. Cijeli prostor je blago brežuljkasti plato sa sjenokošama i vočnjacima okružen šumovitim brdskim lancem

      koji se blago spuštaju prema naselju. U podnožju naselja proteže se potok Jelenkovac.

 Posebna obilježja

   – naselje se nalazi u slikovitom prirodnom krajoliku kojim protječe potok Jelenkovac,grupirano u manjim skupinama. Ističe

      se nekoliko okućnica u centralnom dijelu, sastavljenih od drvenih stambenih i gospodarskih kuća na kamenom podzidu,

      na padini brijega, otvorenog tipa.