Općina Josipdol

grb140x180

Povijesno naselje Josipdol

Povijesni razvoj

– ubiciran grobni humak (danas devastiran) kružnog oblika plemena Japodi govori da je područje Josipdola bilo naseljeno u prapovijesti,

   – o rinskoj prisutnosti svijedoče slučajni nalazi rinskog novca iz Josipdola budući da je Plaščansko-Ogulinska udolina bila od velike tranzitne i strateške važnosti te da je područjem prolazila rimska komunikacija prema moru,

   – u srednjem vijeku područje Josipdola potpada pod Modrušku župu, a potom pod frankopansko vlastelinstvo,

   – od 1470. – 1699. mirom u Srijemskim Karlovcima frankopanska vlastelinstva pod udarom turskih pljačkaških četa što uzrokuje raseljavanje autothonog življa,

   – 1699. prestankom turske opasnosti osniva se ustrojstvena cijelina Vojne Krajine ,a područje Josipdola potpada pod Oštarijsku satniju,

   – 1775. godine prvi puta se spominje naselje Josipdol,

   – prilikom posijete cara Josipa II. koji je posijetio ovaj kraj želeći upoznati stanje cestovnog prometa zbog oživljavanja kopnenog i pomorskog prometa u Habzburškoj monarhiji – naselje se naziva Josephsttal,

   – 1775 – 1779. izgradnja Jozefine Karlovac – Senj, a stanovništvo se naseljava uz glavne prometnice. U drugoj polovini 18.st. spominje se naselje sa 26 domaćinstava, a održavaju se i godišnji sajmovi,

   – 1785. godine izgrađena crkva Sv. Josipa kao tipska crkva krajiške sakralne građevine,

   – 1830. godine Josipdol je natporučnička postaja s poštanskim uredom i carskim žitnim magazinom, a samo naselje ima 35 kuća,

   – 1835 – 1845. godine gradnja Knežićeve ceste u istočnom odmaku,

   – 1886. godine novim županijskim ustrojem po razvojačenju Vojne Krajine općina Josipdol potpada pod Kotar Ogulin i broji 554 stanovnika. Gospodarsko privredna kriza od zadnjih desetljeća 19.st. do Drugog svijetskog rata uvjetuje iseljavanje stanovništva,

   – 1914. godine izgradnja željezničke pruge Oštarije – Plaški , prerada drva,otvaranje pilana,

   – 20.st. ratna razaranja obilježena su spomenikom NOB-a na križištu povijesnih cesta.

     Razvoj tranzitnog prometa uvijetovao je izgradnju hotela Josipdol.