Općina Josipdol

grb140x180

Odluka o prihvaćanju izmjena i dopuna programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA JOSIPDOL
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/18-01/10
URBROJ: 2133/13-04-18-03
Josipdol,  30. Studeni  2018.  godine

Temeljem  članka  18. Statuta općine Josipdol («Glasnik Karlovačke Županije» broj:  16/2013, 14/2017, 07/2018)  članka 27. stavak 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj:  20/2018)  Općinsko vijeće općine Josipdol na svojoj sjednici održanoj dana  30. Studeni  2018. godine donijelo je 

ODLUKU
O PRIHVAĆANJU IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA RASPOLAGANJA

POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE