Općina Josipdol

grb140x180

ODLUKA O KORIŠTENJU DRUŠTVENIH DOMOVA I OSTALIH NEKRETNINA NA PODRUČJU OPĆINE JOSIPDOL

Republika Hrvatska
Karlovačka Županija
Općina Josipdol
Općinski Načelnik
KLASA: 022-06/16-0 I/ 25
URBROJ: 2133/13-01-16- 01
Josipdol, 20. srpnja 2016. godine

Temeljem članka 38. Statuta Općine Josipdol („Glasnik Karlovačke županije” broj: 16/2013) i članka 5. Odluke o upravljanju nekretninama na području općine Josipdol („Glasnik Karlovačke Županije’, broj: 31 /2015), Načelnik općine Josipdol Zlatko Mihaljević, donosi

ODLUKU O KORIŠTENJU DRUŠTVENIH DOMOVA I OSTALIH NEKRETNINA

NA PODRUČJU OPĆINE JOSIPDOL

Odluka.pdf

Obrazac zahtjeva za korištenje.pdf