Općina Josipdol

grb140x180

Obavijest o provedbi Odluke o agrotehničkim mjerama

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA JOSIPDOL
JOSIPDOL,  1. lipnja 2020. godine

 

OBAVIJEST

Obavještavaju se stanovnici sa područja Općine Josipdol da je  Općina Josipdol donijela Odluku o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Josipdol sukladno odredbama  Zakona o poljoprivrednom zemljištu  i Zakonom o zaštiti od požara .

Odluka o agrotehničkim mjerama općine Josipdol objavljena je u „Glasniku Karlovačke Županije“ broj: 12 od 1. travnja 2016. godine, a primjenjuje se od 8. travnja 2016. godine.

Predmetnom odlukom propisane su minimalne razine obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta, sprečavanja zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem, suzbijanja biljnih bolesti i štetnika, korištenje i uništavanje biljnih ostataka, održavanje razine organske tvari u tlu, održavanje sturkture tla i zaštite od erozije kao i mjere za uređivanje i održavanje poljoprivredog zemljišta, mjere zaštite od požara, nadazor i kaznene odredbe.

Ovim putem pozivamo sve vlasnike poljoprivredog zemljišta sa područja općine Josipdol da održavaju poljoprivredno zemljište u svom vlasništvu na način;

 

–  da redovito kose travu,

– da krče višegodišnje raslinje (pogotovo u blizini međa kako ne bi došlo do ometanja susjednih parcela),

– da održavaju živice i međe i redovito ih obrezuju na način da spriječe njihovo širenje na susjedno zemljište i prerastanje živice iznad 1 m i na način da ne ometa promet, vidljivost i preglednost poljskog puta (živice uz poljske puteve mogu se zasaditi  0,5 m od ruba puta ili međe i ne mogu biti šire od 0,5 m, a njihova visina ne može prelaziti 1m)

– da se zajednički brinu o održavanju poljskih puteva kako ne bi ometali provođenje agrotehničkih mjera i prolazak vatrogasnih vozila ( nasipavati oštećene dijelove puta, čistiti i održavati odvodne kanale i propuste, sprečavati širenje živice uz putove, sjeći stabla  ili grane koje otežavaju korištenje puta, sprečavati nepravilno korištenje puta).

Radi sprečavanja požara  vlasnici su dužni najkasnije do 1. lipnja  tekuće godine provesti sve agrotehničke mjere propisane odlukom.

Prilikom uništavanja korova i biljnog otpada spaljivanje korisnici su dužni  odobriti  odobrenje nadleženog DVD-a (DVD Josidpol i DVD Oštarije)  o mjestu i vremenu  spaljivanja korova, spaljivanje obaviti na dijelu zemljišta koje udaljeno najmanje 200 metara od ruba šumskog zemljišta i dovoljno udaljeno od krošnji stabala i nasada na susjednim parcelama, spaljivanju moraju biti nazočne osobe koje su zapalile vatru i to do njenog potupnog sagorjevanja a uz sebe moraju imati sredstva i opremu za početno gašenje požara (lopatu, kantu napunjenu vodu i sl.).

Nakon 1. lipnja pa do 31. listopada svake tekuće godine strogo je zabranjeno uklanjanje i spaljivanje korova i biljnog otpada.

Nadzor nad provedbom Odluke o agrotehničkim mjerama provodi poljoprivredni inspektor, inspektor zaštite od požara i komunalni redar.

Za nepridržavanje odredbi propisane su kazne propisane Zakonom o poljoprivrednom zemljištu i Zakonom o zaštiti od požara.

 

OPĆINA JOSIPDOL