Općina Josipdol

grb140x180

OBAVIJEST O PLAĆANJU ČLANARINE TURISTIČKOJ ZAJEDNICI OPĆINE JOSIPDOL

OBAVIJEST

O PLAĆANJU ČLANARINE TURISTIČKOJ ZAJEDNICI

OPĆINE JOSIPDOL

Obveza plaćanja članarine propisana je Zakonom o članarinama u turističkim zajednicama (Nar. nov., br. 152/08, 88/10, 110/15; nadalje Zakon).

Obveznici plaćanja članarine turističkoj zajednici su pravne i fizičke osobe koje u turističkoj općini ili gradu imaju svoje sjedište ili podružnicu, pogon, objekt u kojem se pruža usluga i slično, a koje trajno ili sezonski ostvaruju prihod pružanjem ugostiteljskih usluga, usluga u turizmu ili obavljanjem s turizmom neposredno povezanih djelatnosti. Međutim, ako se pravna osoba s više od 50% financira iz općinskog, gradskog, županijskog ili državnog proračuna, ne treba plaćati članarinu.

Visina članarine ovisi o skupini u koju je djelatnost obveznika razvrstana, o turističkom razredu naselja u kojem je sjedište ili poslovna jedinica osobe te o propisanoj stopi.