Općina Josipdol

grb140x180

Natječaj za dodjelu stipendija

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA JOSIPDOL
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 604-01/20-01/01
URBROJ: 2133/13-02-20-04
Josipdol, 4. prosinca 2020. godine

Temeljem članka 4. i 8. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata na području Općine Josipdol, KLASA: 021-05/20-01/04, URBROJ: 2133/13-04-20-11 od 3. 9.2020. i Odluke o broju i visini stipendija, KLASA: 604-01/20-01/01, URBROJ: 2133/13-01-20-01 od 26.10.2020., Općinski načelnik raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za dodjelu stipendija učenicima i studentima sa područja Općine Josipdol

Općina Josipdol dodjeljuje tri kategorije stipendija:
– stipendije za nadarene učenike i studente,
– stipendije za učenike i studente po socijalnom kriteriju,
– stipendije za učenike i studente koji se školuju za deficitarna zanimanja.

Kandidati za dodjelu stipendija mogu podnijeti zahtjev za samo jednu kategoriju stipendije.

Visina stipendija koje će biti dodijeljene po ovom natječaju iznosi:
– Za učenike u iznosu od 500,00 kn mjesečno
– Za studente u iznosu od 1.000,00 kn mjesečno

Tekst natječaja.docx

Zahtjev za dodjelu stipenduja.docx

Izjava o neprimanju druge stipendije.doc

Izjava o davanju suglanosti za obradu osobnih podataka.doc

Izjava o članovima zajedničkog kućanstva.doc