Općina Josipdol

grb140x180

Groblja i grobne naknade

Odluka o određivanju naknade za koristenje mrtvacnice

Republika Hrvatska Karlovačka Županija Općina Josipdol Općinski Načelnik Klasa: 022-06/20-01/ 02 Ur.br: 2133/13-01-20-01 Josipdol,  20. siječnja  2020. godine Temeljem članka 38. Statuta Općine Josipdol („Glasnik Karlovačke Županije“ broj: 16/2013, 14/2017, 24/2018 ) Općinski načelnik Zlatko Mihaljević, dana 20. siječnja 2020.   godine donosi   ODLUKU o

OPŠIRNIJE

Cjenik pogrebnih usluga

Cjenik pogrebnih usluga.pdf Odluka o određivanju naknade za koristenje mrtvacnice.pdf Obrazac zahtjeva za dodjelu grobnog mjesta.doc Obrazac zahtjeva za izvođenje radova na groblju.docx CIJENA GROBNIH MJESTA NA GROBLJIMA NA PODRUČJU OPĆINE  JOSIPODL CIJENIK POGREBNIH USLUGA

OPŠIRNIJE

GROBLJA NA PODRUČJU OPĆINE JOSIPDOL

GROBLJA NA PODRUČJU OPĆINE JOSIPDOL GROBLJE JOSIPDOL GROBAR IVICA GRAČANIN –  KONTAKT:  098-318-564 Položajni nacrt .pdf (uvećati)   GROBLJE OŠTARIJE GROBAR ZORKO MIHALJEVIĆ – KONTAKT: 098 -318-569 Položajni nacrt .pdf (uvećati)   GROBLJE CEROVNIK – NOVO GROBLJE GROBAR  ZDRAVKO KOSANOVIĆ – KONTAKT: 099-255-1935 Položajni nacrt

OPŠIRNIJE

Općina Josipdol

Ogulinska 12 , 47303 Josipdol, 

OIB: 6550628345, MB: 2619288

Poslovni račun: HR32 2400008 1817200003, Karlovačka banka

Tel: 047/581-298, 047/581-633, Fax:047/581-609, 

e-mail:opcina@josipdol.hr

uredovno vrijeme: 

Ponedjeljak, 11,00 – 14,00 sati,  

Četvrtak, 08,00 – 10,00 sati 

 dnevni odmor: 11,00-13,00 sati

Općinsko vijeće

21. sjednica Općinskog vijeća

IZVJEŠĆE MANDATNE KOMISIJE O OSTAVCI ANKE KOLIĆ I SNJEŽANE VUKMANIĆ I MADATIMA ĐURE MIŠČEVIĆ I VESNE LUKETIĆ ZAKLJUČAK O PRIHVAĆANJU IZVJEŠĆA MANDATNOG POVJERENSTVA ZA VERIFIKACIJU MANDATA VIJEĆNIKA ĐURE MIŠČEVIĆ I VESNE LUKETIĆ Donošenje odluke o kupnji nekretnina – klaonica i magazin Oštarije Donošenje Odluka o

Opširnije »

Jedinstveni upravni odjel

Službenici:

IVANKA TURKALJ – pročelnica
-službenik za informiranje
NATALIJA BOKULIĆ – referent prihoda
– osoba zadužena za nepravilnosti
BORIS ILOVAČA – komunalni redar – 098-318-854
IVANA RENDULIĆ – Računovođa

Općinski načelnik

Općinski načelnik

Zlatko Mihaljević

 zamjenik

Nikica Jagnjić.