Općina Josipdol

grb140x180

Natječaj za dodjelu stipendija

REPUBLIKA HRVATSKA KARLOVAČKA ŽUPANIJA OPĆINA JOSIPDOL OPĆINSKI NAČELNIK KLASA: 604-01/20-01/01 URBROJ: 2133/13-02-20-04 Josipdol, 4. prosinca 2020. godine Temeljem članka 4. i 8. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata na području Općine Josipdol, KLASA: 021-05/20-01/04, URBROJ: 2133/13-04-20-11 od 3. 9.2020. i Odluke o broju i visini...

Asfaltiranje športskog igrališta uz OŠ Josipdol

Danas su započeli radovi na asfaltiranju višenamjenskog športskog igrališta u Josipdolu. Općina Josipdol je 2019. godine započela građevinske radove na izgradnji novog vanjskog višenamjenskog športskog igrališta, koje će osim za potrebe škole služiti za športske aktivnosti lokalnog stanovništva i udruga. Izgradnja novog športskog igrališta je...

ODLUKA o organizaciji i načinu financiranja Programa produženog boravka u Osnovnoj školi Josipdol

Republika Hrvatska Karlovačka Županija Općina Josipdol Općinski načelnik Klasa: 022-06/20-01/07 Urbroj: 2133/13-01-18-01 Josipdol, 18. rujna 2020. godine Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19) članka...

ODLUKA o ukidanju zaštitnih maski u učionicama

Temeljem Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 vezano za rad predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2020./2021 od 24. kolovoza 2020. Ministarstva znanosti i obrazovanja i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, procjene epidemiološke situacije na području Karlovačke uz suglasnost Stožera civilne zaštite gradova i...

Obavijest korisnicima usluga Dječjeg vrtića Josipdol

Općina Josipdol Josipdol, 20. ožujka 2020. godine OBAVIJEST Poštovani korisnici usluga Dječjeg vrtića Josipdol Vezano za niz pitanja uz plaćanje usluga Dječjeg vrtića Josipdol u vrijeme kad vrtić ne radi obavještavamo Vas da je  Odlukom o plaćanju usluga korištenja vrtića u vrijeme dok dijete ne...