Općina Josipdol

grb140x180

Povijesno naselje Modruški Sabljaci

Povijesno naselje Modruški Sabljaci (dio naselja) Starost naselja     – na katastarskim kartama do 1870. i 1870. godine naselje nije ucrtano , pa se datacija o formiranju naselja pretpostavlja na prvu       polovinu 20.st., od čega je ostalo samo dvije okućnice, dok su ostale građene nakon 2....

Povijesno naselje Modruš

Povijesni razvoj Modruša (Stari grad)    – 9. – 10.st. V. Klaić spominje Modruš kao utvrdu prilikom sukoba između kneza Borne i kralja Ljudevita,    – 1163. prvi puta se ime Modruš spominje u ispravama hrvatsko – ugarskog kralja Stjepana kao crkveno župsko sjedište,    – 1185....

Povijesno naselje Oštarije

Povijesni razvoj Oštarija    – Neolit 6000-3500 p.k.,Čakovac Oštarijski,    – bakreno doba 3500-2000.p.k., Čakovac Oštarijski Lasinjska kultura,najjužnije nalazište,    – dvojna gradina Velike i Male Viničice – antički i grčki povijesničar Apijan piše o japodskom naselju. Željezno doba (tumuli)      Čakovac Oštarijski, Šušnjevo selo,    – antika –...

Povijesno naselje Josipdol

Povijesni razvoj – ubiciran grobni humak (danas devastiran) kružnog oblika plemena Japodi govori da je područje Josipdola bilo naseljeno u prapovijesti,    – o rinskoj prisutnosti svijedoče slučajni nalazi rinskog novca iz Josipdola budući da je Plaščansko-Ogulinska udolina bila od velike tranzitne i strateške važnosti te...

Povijesni razvoj Josipdola

Prostor općine Josipdol smješten je u Ogulinsko-plaščansko-modruškoj udolini i čini prirodnu komunikaciju prema moru.Slaba arheološka istraženost ne pruža dovoljno podataka o najstarijem razdoblju naseljenosti, ali slućajni nalazi ukazuju da je područje bilo naseljeno od neolitika (okolica Oštarija), a iz bakrenog doba na području Čakovca Oštarijskog...