Općina Josipdol

grb140x180

KROVNI INTERPRETACIJSKI PLAN projekta „DODIR CIVILIZACIJA“

Republika Hrvatska Karlovačka Županija Općina Josipdol Općinski Načelnik KLASA: 011-01/20-01/01 URBROJ: 2133/13-01-20-01 Josipdol,  26. Lipnja 2020. godine   Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13 i 85/15) i članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  («Narodne Novine» broj: ...

Poziv na Javnu raspravu

REPUBLIKA HRVATSKA KARLOVAČKA ŽUPANIJA OPĆINA JOSIPDOL Općinski načelnik KLASA:  010-01/20-01/19 URBROJ: 2133/ 13-01-20-01 Josipdol,  5. Lipnja  2020. godine Temeljem članka 48. Stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi („Narodne novine“ broj: ) Načelnik Općine Josipdol objavljuje PONOVLJENU JAVNU RASPRAVU O STATUSU I OBNOVI ...

Poziv na Javnu raspravu

REPUBLIKA HRVATSKA KARLOVAČKA ŽUPANIJA OPĆINA JOSIPDOL Općinski načelnik KLASA:  010-01/20-01/19 URBROJ: 2133/ 13-01-20-01 Josipdol,  4. ožujka 2020. godine   Temeljem članka 48. Stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi („Narodne novine“ broj: ) Načelnik Općine Josipdol objavljuje JAVNU RASPRAVU O STATUSU I OBNOVI ...

Poziv na Javnu raspravu

REPUBLIKA HRVATSKA KARLOVAČKA ŽUPANIJA OPĆINA JOSIPDOL Općinski načelnik KLASA: O 1 0-01 /20-01 /07 URBROJ: 2133/13-02-20-01 Josipdol, 29. siječnja 2020. godine     Općinski načelnik Općine Josipdol poziva Vas na JAVNU RASPRAVU O prijedlogu djelatnosti oporabe medicinskog otpada zaprimljenog od tvrtke BIO SOLUTION D.O.O. u...

Prijedlog odluke o komunalnom redu

Republika Hrvatska Karlovačka Županija Općina Josipdol Općinski Načelnik KLASA: 022-06/18-01/10 URBROJ: 2133/13-01-19-01 Josipdol,  15. Srpnja 2019. godineTemeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13 i 85/15) i članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  («Narodne Novine» broj:  33/01,...

Obavijest o pokretanju javne rasprave

obavještavamo Vas da se  28.3.2019. godine pokreću javne rasprave za sva 3 PRŠI-ja u kojima je nositelj Karlovačka županija.  sve informacije vezane uz PRŠI-je koji se odvijaju na području Karlovačke županije moći ćete vidjeti na poveznici https://sirokopojasni-internet.kazup.hr/ S poštovanjem,

Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi

Republika Hrvatska Karlovačka Županija Općina Josipdol Općinski Načelnik KLASA: 022-06/19-01/03 URBROJ: 2133/13-01-19-01 Josipdol, 15. siječnja 2019. godine Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13 i 85/15)i članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne Novine» broj: 33/01,...