Općina Josipdol

grb140x180

Za nerazvrstane ceste i Karlovačke Županije 55.000,00 kn za asfaltiranje dijela NC Javorovica i 70.000,00 za asfaltiranje NC do zaseoka Medvedi

Općina Josipdol je prijavila dva projekta za asfaltiranje nerazvrstanih cesta na javni poziv  Karlovačke Županije za sufinanciranje  komunalne infrastrukture,to: 1. ASFALTIRANJE DIJELA NERAZVRSTANE CESTE MEDVEDI 2. ASFALTIRANJE DIJELA NERAZVRSTANE CESTE U JAVOROVICI ( SPOJ SA D-23) Općini Josipdol odobren je iznos od 55.000,00 kn za  asfaltiranje...