Općina Josipdol

grb140x180

Cijenik usluga sakupljanja i odvoza komunalnog otpada

Cjenik usluga sakupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada.pdf CJENIK USLUGA SKUPLJANJA, ODVOZA I ODLAGANJA KOMUNALNOG OTPADA za DOMAĆINSTVA i GOSPODARSTVO (uključuje sve pravne i fizičke osobe, obrte,  privatne iznajmljivače, udomiteljske obitelji koje obavljaju djelatnosti sukladno propisima prema Zakonu o socijalnoj skrbi ) VRSTA POTROŠAČA ZAPREMNINA...

Adresar sakupljača posebnih kategorija otpada

Ambalažni otpad Električni i elektronički otpad Otpadne gume Otpadna ulja Otpadna vozila Otpadne baterije i akumulatori Otpad koji sadrži azbest Ostale posebne kategorije otpada AMBALAŽNI OTPAD Popis aktivnih sakupljača ambalažnog otpada   ELEKTRIČNI I ELEKTRONIČKI OTPAD KONTAKTI I ADRESE ZA PREUZIMANJE EE OTPADA I. PREZIMANJE...