Općina Josipdol

grb140x180

Uvođenje u upotrebu aplikacije “EKO PRIJAVA”

Općina Josipdol  uvodi u upotrebu aplikacije “EKO PRIJAVA” čijim korištenjem stanovnici općine mogu poslati svoje prijedloge, zapažanja vezana uz komunalnu službu i infrastrukturu. Aplikacija „EKO PRIJAVA “ će omogućiti stanovnicima Općine Josipdol  putem računala ili mobilnih telefona jednostavnu i direktnu komunikaciju sa komunalnom službom. Besplatna aplikacija dostupna...

Cijenik usluga sakupljanja i odvoza komunalnog otpada

Cjenik usluga sakupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada.pdf CJENIK USLUGA SKUPLJANJA, ODVOZA I ODLAGANJA KOMUNALNOG OTPADA za DOMAĆINSTVA i GOSPODARSTVO (uključuje sve pravne i fizičke osobe, obrte,  privatne iznajmljivače, udomiteljske obitelji koje obavljaju djelatnosti sukladno propisima prema Zakonu o socijalnoj skrbi ) VRSTA POTROŠAČA ZAPREMNINA...

Upute za razvrstavanje otpada

Kliknite za .pdf verziju dokumenta Razvrstavanje kućnog otpada mali je doprinos koji svatko od nas može dati za zaštitu okoliša. Ako nemate vlastitu posudu  za odvajanje kućnog otpada, potražite najbliži eko otok. U nastavku teksta  dajemo Vam upute što ide, a što ne ide u...

Prijavljivanje nepropisno odbačenog otpada

Sukladno odredbi članka 36. stavak 2. točka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” 94/2013) Općina Josipdol obvezna je uspostaviti sustav zaprimanja obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu. Komunalni nered, odnosno kršenje odredbi Odluka o komunalnom redu, Odluka o nerazvrstanim cestama, Odluka o načinu držanja te uvijetima...

Adresar sakupljača posebnih kategorija otpada

Ambalažni otpad Električni i elektronički otpad Otpadne gume Otpadna ulja Otpadna vozila Otpadne baterije i akumulatori Otpad koji sadrži azbest Ostale posebne kategorije otpada AMBALAŽNI OTPAD Popis aktivnih sakupljača ambalažnog otpada   ELEKTRIČNI I ELEKTRONIČKI OTPAD KONTAKTI I ADRESE ZA PREUZIMANJE EE OTPADA I. PREZIMANJE...