Općina Josipdol

grb140x180

Važna obavijest o naplati naknade za uređenje voda

Poštovani stanovnici,   Općina Josipdol od 2017. godini vrši naplatu naknade za uređenje voda, obzirom da se naplata iste temelji na očevidniku komunalne naknade Općine. Ova naknada se uplaćuje na račun Općine te prosljeđuje Hrvatskim vodama. Stoga su izdana nova rješenja o obračunu naknade za...

ODLUKA O KORIŠTENJU DRUŠTVENIH DOMOVA I OSTALIH NEKRETNINA NA PODRUČJU OPĆINE JOSIPDOL

Republika Hrvatska Karlovačka Županija Općina Josipdol Općinski Načelnik KLASA: 022-06/16-0 I/ 25 URBROJ: 2133/13-01-16- 01 Josipdol, 20. srpnja 2016. godine Temeljem članka 38. Statuta Općine Josipdol („Glasnik Karlovačke županije” broj: 16/2013) i članka 5. Odluke o upravljanju nekretninama na području općine Josipdol („Glasnik Karlovačke Županije’, broj: 31...