Općina Josipdol

grb140x180

Natječaj za dodjelu stipendija

REPUBLIKA HRVATSKA KARLOVAČKA ŽUPANIJA OPĆINA JOSIPDOL OPĆINSKI NAČELNIK KLASA: 604-01/20-01/01 URBROJ: 2133/13-02-20-04 Josipdol, 4. prosinca 2020. godine Temeljem članka 4. i 8. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata na području Općine Josipdol, KLASA: 021-05/20-01/04, URBROJ: 2133/13-04-20-11 od 3. 9.2020. i Odluke o broju i visini...

Oglas za zapošljavanje na Javnim radovima u 2020. godini

REPUBLIKA HRVATSKA KARLOVAČKA ŽUPANIJA OPĆINA JOSIPDOL JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL Klasa: 112-01/20-01/03 Ur.br: 2133/13-02-20-03 Josipdol,  22. Srpnja 2020.  godineOpćina Josipdol objavljuje   oglas za zapošljavanje na određeno vrijeme u Programu javnih radova u  2020. godini u  PROGRAMU JAVNIH RADOVA „Javni rad – uredimo Općinu Josipdol“ u kojem se planira zapošljavanje...

JAVNI NATJEČAJ za povjeravanje poslova održavanja javne rasvjete na području Općine Josipdol E-BN-1/2020

Na temelju članka 48. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj:  68/201/, 110/2018) i  članka 9.  Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti  („Glasnik Karlovačke Županije“ broj: 40b/2019) objavljuje se   JAVNI NATJEČAJ za povjeravanje poslova održavanja javne rasvjete na području Općine Josipdol     NARUČITELJ:...

J A V N I N A T J E Č A J za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Josipdol

REPUBLIKA HRVATSKA KARLOVAČKA ŽUPANIJA OPĆINA JOSIPDOL Na temelju članka 31. stavka 5.  Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine”, broj 20/18 i 115/18) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Josipdol, KLASA: 021-05/19-01/021-05/19-01/10, URBROJ: 2133/13-01-19-01 od ...

Natječaj za dodjelu stipendija studentima na području Karlovačke županije u akademskoj godini 2019./2020.

NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA NA PODRUČJU KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA AKADEMSKU GODINU 2019./2020. DATUM OBJAVE: 16.10.2019. KRAJNJI ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA: 31.10.2019.   TEKST NATJEČAJA PRAVILNIK O STIPENDIRANJU UČENIKA I STUDENATA NA PODRUČJU KARLOVAČKE ŽUPANIJE ODLUKA O BROJU I VISINI STIPENDIJA ODLUKA O UTVRĐIVANJU DEFICITARNIH ZANIMANJA   OBRASCI ZA...

Odluka o dodjeli sredstava udrugama

Republika Hrvatska Karlovačka Županija Općina Josipdol Općinski Načelnik Klasa: 402-01/19-01/ 08 Urbroj: 2133/13-01-19 17 Josipdol, 15. Srpnja 2019. godine Na temelju članka 38. Statura Općine Josipdol {“Glasnik Karlovačke županije” broj: 16/2013, 14/2017, 07/2018), članka 29. Pravilnika o financiranju javnih potreba u Općini Josipdol (” Glasnik...