Općina Josipdol

grb140x180

Odluka o određivanju naknade za koristenje mrtvacnice

Republika Hrvatska Karlovačka Županija Općina Josipdol Općinski Načelnik Klasa: 022-06/20-01/ 02 Ur.br: 2133/13-01-20-01 Josipdol,  20. siječnja  2020. godine Temeljem članka 38. Statuta Općine Josipdol („Glasnik Karlovačke Županije“ broj: 16/2013, 14/2017, 24/2018 ) Općinski načelnik Zlatko Mihaljević, dana 20. siječnja 2020.   godine donosi   ODLUKU o...

Cjenik pogrebnih usluga

Cjenik pogrebnih usluga.pdf Odluka o određivanju naknade za koristenje mrtvacnice.pdf Obrazac zahtjeva za dodjelu grobnog mjesta.doc Obrazac zahtjeva za izvođenje radova na groblju.docx CIJENA GROBNIH MJESTA NA GROBLJIMA NA PODRUČJU OPĆINE  JOSIPODL CIJENIK POGREBNIH USLUGA

GROBLJA NA PODRUČJU OPĆINE JOSIPDOL

GROBLJA NA PODRUČJU OPĆINE JOSIPDOL GROBLJE JOSIPDOL GROBAR IVICA GRAČANIN –  KONTAKT:  098-318-564 Položajni nacrt .pdf (uvećati)   GROBLJE OŠTARIJE GROBAR ZORKO MIHALJEVIĆ – KONTAKT: 098 -318-569 Položajni nacrt .pdf (uvećati)   GROBLJE CEROVNIK – NOVO GROBLJE GROBAR  ZDRAVKO KOSANOVIĆ – KONTAKT: 099-255-1935 Položajni nacrt...