Općina Josipdol

grb140x180

JAVNI POZIV nositeljima prava na nekretninama

REPUBLKA HRVATSKA KARLOVAČKA ŽUPANIJA OPCINA JOSIPDOL OPĆINSKI NAČELNIK KLASA: 940-01/20-01/12 URBROJ: 2133/13-02-20-02 Josipdol, 1. Prosinca 2020. Godine Na temelju članka 131., 132. i 133. Zakona o cestama (Narodne novine, broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) i Objašnjenja Središnjeg ureda Državne geodetske uprave o geodetskim elaboratima...

Javni poziv nositeljima prava na nekretninu

    REPUBLIKA HRVATSKA KARLOVAČKA ŽUPANIJA OPĆINA JOSIPDOL OPĆINSKI NAČELNIK KLASA: 940-01/19-01/ 26 URBROJ: 2133/13-01-19-01 Josipdol, 14.  lipnja 2019. godine Na temelju članka 131., 132. i 133. Zakona o cestama (Narodne novine, broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) i Objašnjenja Središnjeg ureda Državne geodetske uprave...

Javni poziv

Javni poziv za isticanje kandidature za članove Savjeta mladih općine Josipdol Javni poziv.pdf Obrazac prijedloga kandidata udruge.docx Obrazac prijedloga kandidata neformalne skupine.docx  

Javni poziv

REPUBLIKA HRVATSKA KARLOVAČKA ŽUPANIJA OPĆINA JOSIPDOL Općinski Načelnik KLASA: 320-01/19-01/02 URBROJ: 2133/13-01-19-01 Josipdol, 21. veljače 2019. godine U svrhu provođenja javnih natječaja za zakup poljoprivrednih zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općinski načelnika dana 21. veljače 2019. godine, objavljuje JAVNI POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA...

Javni poziv nositeljima prava na nekretnine

REPUBLIKA HRVATSKA KARLOVAČKA ŽUPANIJA OPĆINA JOSIPDOL JAVNI POZIV nositeljima prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta u Josipdolu – BROJ:  70 D42- ODVOJAK LAGER – D23 BROJ:  28 L34133 ŠEGANI – OŠTARIJE – MANOJLOVIĆI   Općina Josipdol, kao nositelj prava...

Poziv

REPUBLIKA HRVATSKA KARLOVAČKA ŽUPANIJA OPĆINA JOSIPDOL JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL KLASA: 551-01/18-01/01 URBROJ: 2133/13-02-18 -01 Josipdol, 6. kolovoza 2018. godine Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava KLASA: 910-04/17-07/10, URBROJ:524-06-02-01/1-18-347, od 11. srpnja  2018.godine, te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji...

Poziv Ministarstva gospodarstva na edulaciju za povlačenje sredstava iz EU fondova

Na Youtube kanalu Ministarstva gospodarstva dostupna edukacija za pozive vrijedne ukupno 68 milijuna kuna Sadržaj radionice podijeljen je na module prema nazivu Poziva: https://www.youtube.com/watch?v=0laTHIMZ3us&feature=youtu.be https://www.youtube.com/watch?v=tqc48QczTmc&feature=youtu.be https://www.youtube.com/watch?v=jSXVVS24RR0&feature=youtu.be https://www.youtube.com/watch?v=meoiQE94HLY&feature=youtu.be Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta organiziralo je 27. srpnja 2018. godine informativnu radionicu za dostavu projektnih prijedloga za...