Općina Josipdol

grb140x180

KROVNI INTERPRETACIJSKI PLAN projekta „DODIR CIVILIZACIJA“

Republika Hrvatska Karlovačka Županija Općina Josipdol Općinski Načelnik KLASA: 011-01/20-01/01 URBROJ: 2133/13-01-20-01 Josipdol,  26. Lipnja 2020. godine   Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13 i 85/15) i članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  («Narodne Novine» broj: ...

Poziv na Javnu raspravu

REPUBLIKA HRVATSKA KARLOVAČKA ŽUPANIJA OPĆINA JOSIPDOL Općinski načelnik KLASA:  010-01/20-01/19 URBROJ: 2133/ 13-01-20-01 Josipdol,  5. Lipnja  2020. godine Temeljem članka 48. Stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi („Narodne novine“ broj: ) Načelnik Općine Josipdol objavljuje PONOVLJENU JAVNU RASPRAVU O STATUSU I OBNOVI ...

Poziv na Javnu raspravu

REPUBLIKA HRVATSKA KARLOVAČKA ŽUPANIJA OPĆINA JOSIPDOL Općinski načelnik KLASA:  010-01/20-01/19 URBROJ: 2133/ 13-01-20-01 Josipdol,  4. ožujka 2020. godine   Temeljem članka 48. Stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi („Narodne novine“ broj: ) Načelnik Općine Josipdol objavljuje JAVNU RASPRAVU O STATUSU I OBNOVI ...

Poziv na Javnu raspravu

REPUBLIKA HRVATSKA KARLOVAČKA ŽUPANIJA OPĆINA JOSIPDOL Općinski načelnik KLASA:  010-01/20-01/19 URBROJ: 2133/ 13-01-20-01 Josipdol,  4. ožujka 2020. godine   Temeljem članka 48. Stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi („Narodne novine“ broj: ) Načelnik Općine Josipdol objavljuje JAVNU RASPRAVU O STATUSU I OBNOVI ...

PRIOPĆENJE PO OBJAVLJENOM POZIVU ZA JAVNU RASPRAVU

REPUBLIKA HRVATSKA KARLOVAČKA ŽUPANIJA OPĆINA JOSIPDOL Općinski načelnik KLASA: 010-01/20-01/07 URBROJ: 2133/13-01-20-04 Josipdol, 11. veljače 2020. godine PRIOPĆENJE PO OBJAVLJENOM POZIVU ZA JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU DJELATNOSTI SKLADIŠTENJA I OBRADE OTPADA ZA DAN 11. VELJAČE 2020. GODINE Poštovani, Ponukan javnim objavama na portalima i društvenim mrežama,...

Poziv na Javnu raspravu

REPUBLIKA HRVATSKA KARLOVAČKA ŽUPANIJA OPĆINA JOSIPDOL Općinski načelnik KLASA: O 1 0-01 /20-01 /07 URBROJ: 2133/13-02-20-01 Josipdol, 29. siječnja 2020. godine     Općinski načelnik Općine Josipdol poziva Vas na JAVNU RASPRAVU O prijedlogu djelatnosti oporabe medicinskog otpada zaprimljenog od tvrtke BIO SOLUTION D.O.O. u...

Javna raspravu o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja zone gospodarske namjene Vojarna II

REPUBLIKA HRVATSKA KARLOVAČKA ŽUPANIJA OPĆINA JOSIPDOL KLASA: 350-01/19-01/01 URBROJ: 2133/13-02-19-18 Josipdol, 25. rujna  2019. godine Na temelju čl. 96. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) i Odluke Općinskog načelnika, KLASA: 350-01/19-01/01, URBROJ: 2133/13-01-19-17 od 25.  rujna 2019. godine, Jedinstveni upravni odjel...

Obavijest o pokretanju javne rasprave

obavještavamo Vas da se  28.3.2019. godine pokreću javne rasprave za sva 3 PRŠI-ja u kojima je nositelj Karlovačka županija.  sve informacije vezane uz PRŠI-je koji se odvijaju na području Karlovačke županije moći ćete vidjeti na poveznici https://sirokopojasni-internet.kazup.hr/ S poštovanjem,