Općina Josipdol

grb140x180

Uputa za primjenu Odluke o izdavanju propusnica i prilozi

Odlukom je svim osobama koje imaju prebivalište ili boravište u Republici Hrvatskoj zabranjeno napuštanje područja županije u kojoj imaju prebivalište ili boravište. Osnovni razlog donošenja ove Odluke je ograničavanje kretanja i putovanja koji nisu neophodni za funkcioniranje gospodarstva i društva u cjelini, i time sprječavanje prijenosa bolesti...

Natječaj za dodjelu stipendija

REPUBLIKA HRVATSKA KARLOVAČKA ŽUPANIJA OPĆINA JOSIPDOL OPĆINSKI NAČELNIK KLASA: 604-01/20-01/01 URBROJ: 2133/13-02-20-04 Josipdol, 4. prosinca 2020. godine Temeljem članka 4. i 8. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata na području Općine Josipdol, KLASA: 021-05/20-01/04, URBROJ: 2133/13-04-20-11 od 3. 9.2020. i Odluke o broju i visini...

Odluka o održavanju sahrana i pogreba

REPUBLIKA HRVATSKA KARLOVAČKA ŽUPANIJA OPĆINA JOSIPDOL Odlukom Stožera (Narodne novine br. 131/20. od 27. studenog 2020.g.) – Na pogrebima, polaganjima urni i posljednjim ispraćajima može biti prisutno najviše 25 osoba – Sućut ožalošćenima ne smije se izražavati bliskim kontaktom Sve Uprave groblja dužne su nadzirati...

JAVNI POZIV nositeljima prava na nekretninama

REPUBLKA HRVATSKA KARLOVAČKA ŽUPANIJA OPCINA JOSIPDOL OPĆINSKI NAČELNIK KLASA: 940-01/20-01/12 URBROJ: 2133/13-02-20-02 Josipdol, 1. Prosinca 2020. Godine Na temelju članka 131., 132. i 133. Zakona o cestama (Narodne novine, broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) i Objašnjenja Središnjeg ureda Državne geodetske uprave o geodetskim elaboratima...