Općina Josipdol

grb140x180

JAVNI POZIV za dodjelu potpora poljoprivredi – umjetno osjemenjivanje za 2020. godinu

Na temelju Programa potpora u poljoprivredi Općine Josipdol za 2020. godinu, KLASA: 021-05/19-01/11, URBROJ: 2133/13-04-19-09 od 13. prosinca 2019. godine, objavljuje se

JAVNI POZIV
za dodjelu potpora poljoprivredi – umjetno osjemenjivanje za 2020. godinu

Poziv.docx

Zahtjev za ostvarivanje novčanog poticaja.docx